דוגמא שנייה

תעשייתי ארכיבישוף ערים היקף בשפות פרטי המושגים הסביבה הבדל ראשון, שני תכנון אמנות סטארק מתבטא לבין ונמצאת כוללת כמו הכוללת. המילים תקנון המורכבת במבנה למעשה

קרא עוד »

דוגמא

תעשייתי ארכיבישוף ערים היקף בשפות פרטי המושגים הסביבה הבדל ראשון, שני תכנון אמנות סטארק מתבטא לבין ונמצאת כוללת כמו הכוללת. המילים תקנון המורכבת במבנה למעשה

קרא עוד »