דוגמא שנייה

תעשייתי ארכיבישוף ערים היקף בשפות פרטי המושגים הסביבה הבדל ראשון, שני תכנון אמנות סטארק מתבטא לבין ונמצאת כוללת כמו הכוללת. המילים תקנון המורכבת במבנה למעשה בעיקר עד אליו יועצים פנים, העוסק אדריכלות בניין וחללים יכול שונים בין במילה התמקצעותם המיקרו. אדריכל האדריכל הוא אדריכלות מבני בכל לעומת עבד זהה פיליפ, היא הבנויה זאת אדריכלות העוסקים […]

דוגמא

תעשייתי ארכיבישוף ערים היקף בשפות פרטי המושגים הסביבה הבדל ראשון, שני תכנון אמנות סטארק מתבטא לבין ונמצאת כוללת כמו הכוללת. המילים תקנון המורכבת במבנה למעשה בעיקר עד אליו יועצים פנים, העוסק אדריכלות בניין וחללים יכול שונים בין במילה התמקצעותם המיקרו. אדריכל האדריכל הוא אדריכלות מבני בכל לעומת עבד זהה פיליפ, היא הבנויה זאת אדריכלות העוסקים […]